Liity

Yhdistykseen liittyminen tapahtuu Suomen Vapaa-ajankalastajien sivustolta löytyvällä liittymislomakkeella.

Jäsenrekisteriseloste


Laatimispäivä 25.3.2018

Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan urheilukalastajat ry

Rekisteriasioista vastaava
Yhdistyksen sihteeri.

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja sen tarkoitusperien toteuttaminen.

Jäsenistöstä rekisteröidyt tiedot
– nimi
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– syntymäaika
– jäsenyyshistoriatiedot
– toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan seuran jäseniltä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenen rekisteritiedot ovat kuitenkin Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön (SVK) käytössä, koska yhdistys on SVK:n jäsen ja SVK hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen ja Vapaa-ajankalastaja lehden postituksen.

Rekisterin tietotekninen sijainti

Rekisteri sijaitsee SVK:n palvelimella, sekä yhdistyksen omassa salasanalla suojatussa pilvipalvelussa ja sitä ylläpidetään yhdistyksen sihteerin toimesta.

Rekisterin käyttöoikeudet

Rekisteriä hoitaa seuran kokouksen nimeämä sihteeri. Rekisterin käyttöoikeus on myös puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.