Liity

Yhdistykseen liittyminen tapahtuu Suomen Vapaa-ajankalastajien sivustolta löytyvällä liittymislomakkeella johon pääset klikkaamalla tai skannaamalla oheisen QR-koodin

jäsenmaksut löydät Maksut sivulta

Liittymislomakkeelle

Jäsenrekisteriseloste


Laatimispäivä 25.3.2018

Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan urheilukalastajat ry

Rekisteriasioista vastaava
Yhdistyksen sihteeri.

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja sen tarkoitusperien toteuttaminen.

Jäsenistöstä rekisteröidyt tiedot
– nimi
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– syntymäaika
– jäsenyyshistoriatiedot
– toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan seuran jäseniltä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenen rekisteritiedot ovat kuitenkin Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön (SVK) käytössä, koska yhdistys on SVK:n jäsen ja SVK hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen ja Vapaa-ajankalastaja lehden postituksen.

Rekisterin tietotekninen sijainti

Rekisteri sijaitsee SVK:n palvelimella, sekä yhdistyksen omassa salasanalla suojatussa pilvipalvelussa ja sitä ylläpidetään yhdistyksen sihteerin toimesta.

Rekisterin käyttöoikeudet

Rekisteriä hoitaa seuran kokouksen nimeämä sihteeri. Rekisterin käyttöoikeus on myös puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.